Kjøpsbetingelser

1. Kjøpsvilkår 
Kjøpsvilkårene gjelder for alt salg av varer fra sunday-stories.no til forbrukere.

Kjøpsvilkårene utgjør sammen med din bestilling – bekreftet gjennom en ordrebekreftelse og eventuell direkte korrespondanse mellom partene – det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Kunden må være over 18 år, eller ha samtykke fra en forestående, og er ansvarlig for betaling av de bestilte varer.

2. Partene
Selger: sunday-stories.no (Sunday Stories AS 
Org.nr: 917 871 140) og blir i det følgende benevnt «selgeren», «vi» eller «oss».

Kjøper: person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din», «ditt», «kjøper» eller «forbrukeren».

3. Bestilling
Bestillingen din er bindende når den er registrert hos oss. Vi er bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk.

Etter at din ordre er mottatt, bekreftes bestillingen ved at vi sender ut en ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen, og sjekk den opp mot din bestilling. Avvik mellom din opprinnelige bestilling og ordrebekreftelsen vil anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan takke ja eller nei til. Unntak/avvik kan forekomme.

4. Feil
Vi tar forbehold om skrive-, farge- og størrelsesfeil, noe som kan bety at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken vår. Farger på produkter kan variere ut fra forskjeller på skjermkvalitet.

Bilder brukt i nettbutikken kan være å anse som illustrasjoner og derfor avvike fra varens faktiske utseende og farge. Vi forbeholder retten til å kansellere en bestilling, eller del av den, dersom produktet er utsolgt. Dersom et produkt er utsolgt, vil du få melding om dette.

Varer kjøpt i nettbutikken kan sendes i retur med vedlagt returskjema utfylt.

5. Priser og betaling
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Vi har rett til fritt å endre våre priser. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil fra vår side, kan vi ensidig slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Du kan velge mellom å betale med bank/kredittkort Paypal. Ved betaling gjennom Paypal gjelder Paypals regler og betingelser. Når du bruker kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse. For uavhentede pakker vil du bli belastet kr. 250 for å dekke våre utgifter i forbindelse med håndtering av returen.

6. Levering
Levering av bestillingen skjer gjennom Bring eller annen måte som er angitt på ordrebekreftelsen. Risikoen for produktene ligger hos oss inntil de mottas av deg. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv. Når du mottar varen, anbefales det at du undersøker om varen er i samsvar med bestillingen, og om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Dersom det skulle være feil/mangler ved varen, må du straks melde fra til oss.

Av og til kan en levering bli forsinket av hendelser utenfor vår kontroll. Vi fraskriver oss derfor ansvaret for forsinkelser som skjer hos tredjepart, og ekstraordinære hendelser slik som naturkatastrofer, flom, streik osv.

Vi sender kun til adresser i Norge.

7. Angrerett
Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Varer kjøpt i vår nettbutikk gir deg en angrefrist på 14 dager. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt før utløpet av fristen. Om du benytter deg av angreretten må angrerettskjema være utfylt. Dette skjemaet ligger vedlagt i den mottatte forsendelsen sammen med en returseddel.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Tilbakebetaling vil først skje etter at varen er mottatt av oss og kontrollert for mangler. Skotøy og smykker må leveres tilbake i uskadet original emballasje.

Retur forutsetter at varen er ubrukt, og i samme stand som da du mottok den. Dersom etiketter er fjernet eller det er andre synlige skader, aksepterer vi ikke retur. Varen skal returneres i den tilstand den ankom kunden.

Ved reklamasjon over ev. feil/mangler og forsinkelse gjelder andre regler – se vilkårenes punkt 8.

Returkostnad bæres av selger.

Ikke returnerbare varer er bl.a.:

- Varer uten alle etiketter/merkelapper/forseglingstags/oppbevaringspose intakt.

8. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav om forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Meldingen til selgeren bør være skriftlig (e-post).

9. Kjøpers rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag og kreve avtalen hevet.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon.

Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

10. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen.

11. Personopplysninger
Når du registrerer deg på vår nettside, eller skal foreta ett kjøp, godkjenner du at vi lagrer personopplysningene dine. Disse opplysningene lagres kun for å yte den servicen som forventes, og vil ikke videreselges eller distribueres til andre.

12. Verneting
Ved en eventuell rettslig tvist, aksepterer begge parter at Bergen tingrett – eventuelt Bergen forliksråd – som rett verneting, jf. tvisteloven § 4-6 «avtalt verneting».